Ny detaljplan för Coín

En ny detaljplan för Coín håller på att tas fram. Den visar på en stark utveckling av kommunen.

3 600 nya hem ska byggas i området Sierra Gorda / Miralmonte. En del av dem blir subventionerade för personer med låg inkomst. Det är detta området som utgär stadens tillväxtområde de kommande åren.

Ett utkast till plan tas nu fram och kommer att sändas till Junta de Andalucia i slutet av augusti. Den avser att beskriva stadens utveckling de kommande 15 åren. Man uppskattar innevånarantal, behov av skolor, nya företag, energibehov och hur det ska tillfredställas och mycket annat om samhällsutvecklingen. Bostäderna kommer att byggas tätt med 40-50 per 10 000 kvm. 15% av området ska bli kommersiella fastigheter.