Folkmängd i Coín

Vid senaste folkräkningen hade Coín 23 436 boende i staden.

Av denna folkmängd var drygt 20 % utlänningar. De flesta kom från UK. Sverige hade 72, men då kan inte vi deltidare ha räknats in.