Helikopterplatta

Ny helikopterplatta i Coin för ambulansvården. Vårdcentralen i Coín får helikopterplatta

I Coín har kommunen beslutat att satsa 8 000 euro och utnyttja ett markområde intill vårdcentralen för att förbättra servicen. Det är en tomt på omkring 550 kvadratmeter som står tom och där ska man anlägga en helikopterplatta. Det innebär att akuta transporter av sjuka och skadade patienter till sjukhus kommer att gå betydligt snabbare. En tidsvinst som i många fall kan vara skillnaden mellan liv och död. Tidigare har man tvingats köra patienter i ambulans till helikopterplattan vid begravningsplatsen. Det är inga omfattande arbeten som krävs och kommunens tekniker räknar med att plattan ska står klar att tas i bruk inom ett par veckor.