Ny väg till Coín

Den 5 oktober 2004 beslöts att bygga en ny sträcknnig av vägen från Fuengirola till Coín.

Vägbygge berör inte industriområdet La Vega i Mijas
Sträckningen av den nya fyrfiliga vägen ska byggas runt stadsdelen Las Lagunas. Den nya vägen ska avlasta den tung trafikerade Carretera de Coín på sträckan mellan kustvägen N-340 och betalmotorvägsviadukten. Beslutet innebär att industriområdet La Vega inte påverkas av vägbygget. Det innebär tvärtom att ytterligare 50 000 kvadratmeter mark blir tillgänglig för en utvidgning av industriområdet.